adresar firmi

adresar firmi

Razlozi za životno osiguranje

Zašto ŽIVOTNO OSIGURANJE?
Osiguravamo automobil, stan, kredit, putovanje, a da se pri tome ne upitamo da li je to najvrednije što bi trebalo osigurati? Ne postoji ništa vrednije i dragocenije od života. Odgovoran i savestan čovek razmišlja o svom životu i svojim najmilijima. Nastoji da zaštiti i obezbedi materijalnu sigurnost kako sebi tako i najbližima. Ugovaranjem životnog osiguranja ulažete u sopstvenu sigurnost, štitite svoje najmilije a istovremeno štedite, planirate i obezbeđujete sigurnu budućnost.
Ugovorom životnog osiguranja društvo za osiguranje (OSIGURAVAČ) se obavezuje da snosi posledice ostvarenja rizika i nastanka OSIGURANOG SLUČAJA i da OSIGURANIKU ili KORISNIKU OSIGURANJA isplati ili isplaćuje ugovoreni iznos (OSIGURANA SUMA).
OSIGURANIK (lice koje je osigurano) se obavezuje da plaća predviđeni iznos za rizik nastanka osiguranog slučaja (PREMIJA OSIGURANJA)
Osiguranu sumu osiguravajuće društvo (osiguravač) isplaćuje licu koje je osigurano (Osiguraniku) kome pripadaju prava iz osiguranja u slučaju doživljenja ili korisniku osiguranja t.j. licu (pravnom ili fizičkom) koje ima pravo na naknadu od osiguravača (osiguravajuće kuće) ako je došlo do smrti osiguranika.
Važno je znati da osigurana suma za slučaj smrti ne mora biti ista kao osigurana suma za doživljenje.
Osigurana suma se može isplatiti odjednom ili na rate, po želji osiguranika ili korisnika osiguranja, osim ako nije drugačije ugovorom definisano.
Savremene kompanije koje se bave osiguranjem života su pod sve većim nadzorom države koja je prepoznala značaj životnog osiguranja i mogućnost rasterećenja penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) i u životnom sistemu osiguranja i privatnim penzionim fondovima videla mogućnost za pronalaženje rešenja obezbeđivanja sredstava za život pojedinca nakon prestanka radne sposobnosti. Država je oblast osiguranja regulisala strogom pravnom regulativom, zakonima i aktima čiju primenu kontroliše Narodna Banka Srbije, i dodatno zaštitila sredstva lica koja imaju polisu i redovno plaćaju premiju osiguranja. Prikupljeni novac osiguravajuće kompanije ne mogu ulagati u rizične, špekulativne poslove, već isključivo u poslove koji ostvaruju siguran prihod uz minimum rizika.(državne obveznice, nekretnine...)
Zakon o osiguranju , Zakon o Narodnoj banci Srbije i podzakonski akti definišu da Narodna banka Srbije (nezavisna i samostalna centralna banka ) obavlja nadzor delatnosti osiguranja, izdaje dozvole za obavljanje poslova osiguranja, reosiguranja, posredovanja i zastupanja u osiguranju, obavlja poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja, daje saglasnost na akte i radnje propisane zakonom, donosi akte propisane zakonom, obrađuje statističke i druge podatke i razmatra prigovore osiguranika i drugih korisnika osiguranja.
Obezbedjenje svojih potreba za novčanim sredstvima nakon prestanka radnih sposobnosti i u slučaju nepredvidjenih okolnosti (povreda koja bi ostavila trajnu posledicu i nespospobnost za rad), obezbeđenje naših najbližih u slučaju smrtnog ishoda, zatim odlična ponuda životnih osiguranja u Srbiji, koja se konstantno proširuje i dopunjuje novim paketima, kao i garancije koje obezbedjuju isplatu, predstavljaju razloge koji daju odgovor na pitanje “Zašto je potrebno imati polisu životnog osiguranja“.

 

KALKULATOR ŽIVOTNOG OSIGURANJA