adresar firmi

adresar firmi

Saveti - životno osiguranje

Besplatan servis na sajtu www.životno-osiguranje.rs će Vam omogućiti da dobijete uslove osiguranja kod većeg broja osiguravajućih društava, upoznate se sa pojmovima i svim nejasnoćama vezanim za osiguranje života i da napravite pravi izbor.
Pročitajte sve uslove iz ugovora i za sve nejasnoće upitajte vašeg zastupnika u osiguranju. Jedino tako ćete izbeći moguće neprijatnosti u budućnosti. Pre nego što zaključite ugovor o osiguranju još jednom dobro razmislite. Pristajanjem na plaćanje premije treba da imate osećaj sigurnosti, a onaj osiguravač koji Vam uliva najviše poverenja će biti i Vaš najbolji izbor.
Imajte u vidu da ćete sredstva koja uplaćujete za premiju osiguranja uplaćivati ceo period definisan ugovorom i da Vam neće biti odmah dostupna.
Jedno lice može imati neograničen broj polisa životnog osiguranja. Razmislite i o opciji da ukoliko planirate veću osiguranu sumu i iznos premije osiguranja, zaključite ugovore na npr. pola iznosa premije i osigurane sume u 2 ili više osiguravajućih kompanija kako biste se zaštitili od eventualnih lomova na tržištu osiguranja.

Na šta obratiti pažnju:

  • Informišite se o uslovima za otkup i iznosima otkupnih vrednosti polise pre nego što zaključite ugovor o osiguranju.
  • Obratite pažnju na rizike koji su isključeni iz ugovora o osiguranju (samoubistvo, smrt usled učešća u ratnim operacijama)
  • Insistirajte na pojašnjenju onoga što ne razumete ili vam nije jasno pre potpisivanja ugovora.
  • Nikako ne potpisujte polise na stranom jeziku , jer ne uživaju pravnu zaštitu u našem pravnom sistemu.
  • Uz osiguranje života moguće je ugovoriti i dopunsko zdravstveno osiguranje, kao i osiguranje od posledica nezgode.
  • Ukoliko je reč o osiguranju samo za slučaj smrti, prestankom uplata premija prestaje i osiguranje.

KALKULATOR ŽIVOTNOG OSIGURANJA